Meer aandacht met Meerzorg

meerzorg verpleeghuis

Meer persoonlijke aandacht en extra welzijnszorg dragen bij aan een beter leefklimaat. Dit blijkt uit onderzoek, maar is ook de ervaring van Senior Service. Want inmiddels is er succesvol ondersteuning geleverd bij een verpleeghuis waar mensen met Korsakov wonen. Deze samenwerkingen en inzetten zijn mede tot stand gekomen door het gebruik van de Meerzorgregeling. Maar wat houdt deze regeling precies in? U leest het hier.

Wat is Meerzorg?
Soms biedt het best passende zorgprofiel voor een cliënt te weinig mogelijkheden om de zorg te krijgen die daadwerkelijk nodig is. In dergelijke gevallen kan de Meerzorgregeling binnen de Wet Langdurige zorg (Wlz) voor veel mensen een oplossing zijn. Deze regeling is er zowel voor particulieren in de thuissituatie als voor extra inzet in verpleeghuizen (groepsmeerzorg). Voor meer informatie over de individuele Meerzorg kunt u hier terecht.

Groepsmeerzorg voor verpleeghuizen
Groepsmeerzorg wordt ingezet om een beter passende omgeving voor cliënten in een groep te creëren. Zorgaanbieders kunnen met Meerzorg extra budget aanvragen voor cliënten met extreme zorgbehoefte (gedragsproblematiek en ernstige somatische problematiek). Deze zorg is extra in te zetten naast de reguliere zorg in een verpleeghuis. Bij groepsmeerzorg wordt niet alleen gekeken naar de cliënt zelf, maar wegen ook zaken als de leefomgeving van de cliënt, de groepssamenstelling en de organisatiecultuur mee.

Door inzet van deze regeling zijn daarom niet alleen de cliënten geholpen, maar ook het personeel.”

Wat kan de regeling bewerkstelligen?
De tijdelijke of langdurige inzet van extra welzijnszorg verbetert de kwaliteit van de zorg, zowel individueel als voor een complete groep en neemt de werkdruk bij het verplegend personeel af. Door inzet van deze regeling zijn daarom niet alleen de cliënten geholpen, maar ook het personeel.

Inmiddels is diverse malen nachtzorg geleverd bij verpleeghuizen waar in de nacht gewaakt wordt bij bewoners die door medicatie of dementie zeer onrustig zijn. Ook biedt Senior Service naar volle tevredenheid ondersteuning bij een verpleeghuis waar met mensen met Korsakov wonen. Extra zorg en aandacht is goed voor de bewoners en brengt rust binnen de groep. Ook kan extra aandacht aanzetten tot meer activiteit waardoor de passiviteit binnen een groep verdwijnt en de zingeving van de dag toeneemt.  Er wordt weer wat van de bewoners verwacht en zij dragen bij aan het dagelijks leven, dit kan een eventueel isolement doorbreken. Dit betekent wel extra tijd en werk voor de medewerkers, tijd dat er over het algemeen niet is. Door de Meerzorgregeling kan extra tijd worden ingekocht en kunnen de verpleegkundigen zich richten op die taken waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Hoe kan een zorgprofessional Meerzorg aanvragen?
Meerzorg kan worden aangevraagd indien de zorgbehoefte van bepaalde cliënten in uren 25% hoger is dan waarvoor de indicatie is afgegeven. Daarnaast is het een vereiste dat de betreffende cliënt(en) een indicatiebesluit heeft voor één van deze zorgprofielen.

Groepsmeerzorg kan worden aangevraagd door het indienen van een plan bij het zorgkantoor in de betreffende gemeente. Op het zorgkantoor wordt het plan getoetst of het voldoet aan een aantal voorwaarden. Bij toekenning bepaalt het zorgkantoor hoeveel budget er beschikbaar wordt gemaakt en wat de looptijd zal zijn. Bij complexe aanvragen kan het zorgkantoor advies opvragen bij het Centrum Consultatie en Expertise (CCE).

Handige documenten voor een aanvraag:

 

Let op : In november en december 2019 worden de toegekende meerzorgregelingen van afgelopen jaar geëvalueerd. Dit is tevens de periode waarin u uw (her)aanvraag voor 2020 kunt indienen bij het zorgkantoor. Lees meer op de website van het zorgkantoor.


Extra handen met huiskamerbegeleiding van Senior Service
Senior Service biedt extra handen in woongroepen en huiskamers van verpleeghuizen. Onze extra ondersteuning kan betaald worden vanuit de Meerzorgregeling. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag of wenst u meer informatie? Vraag dan een brochure aan of neem gerust contact op met Anneke van Wijk via avanwijk@seniorservice.nl of via 06 – 30 981 644.

 

Terug naar overzicht

Volg ons en praat mee over mantelzorg

Deel dit artikel met een bekende