Onderaannemerschap met Senior Service; hoe gaat dat in zijn werk?

Als algemeen Manager binnen Senior Service weet Karin van Breukelen van de hoed en de rand als het om wetgeving binnen de zorg gaat. Om die reden heb ik haar een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op onderaannemerschap tussen zorginstellingen en Senior Service, iets waar steeds meer vraag naar is.

Kun je uitleggen wat een onderaannemerschap inhoudt?
Wanneer een organisatie kiest om een onderaannemerschap met ons aan te gaan wordt Senior Service aangesteld om bepaalde werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld bij een specifieke cliënt thuis of voor een groep cliënten in een verzorgingshuis. Doordat wij onze medewerkers daadwerkelijk in dienst hebben, kunnen wij een dergelijk contract aangaan met zorginstellingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning voor hun cliënten én medewerkers.

 

Deze flexibiliteit wordt als zeer prettig ervaren, hierdoor zijn zij niet onnodige zorgkosten kwijt.”

 

Wat is volgens jou het voordeel van een onderaannemerschap?
Er zijn meerdere voordelen te noemen, maar ik merk dat voor zorginstellingen het grootste voordeel is dat wij op hun vraag, vaak op korte termijn noodzakelijk, een antwoord hebben. Onze medewerkers werken parttime en worden vaak niet meer dan 20 uur per week ingepland. Hierdoor zijn zij flexibel inzetbaar, wanneer er een aanvraag is kunnen wij snel schakelen. Tevens kan er door een onderaannemerschap een duidelijke scheiding gemaakt worden tussen verpleegkundige handelingen en begeleidingstaken. De verpleegkundige van de zorginstelling kan zich hierdoor richten op de medische zorg terwijl de medewerker van Senior Service in de huiskamer aanwezig is bij de bewoners en eventueel samen met hen voorbereidingen treffen voor de maaltijd. Wat fijn voor de zorginstelling is, is  dat we ook de personeelsplanning verzorgen, vervanging bij ziekte regelen en het naleven van de Wet van Poortwachter in de gaten houden. Zoals ik aangaf vinden zorginstellingen het fijn dat we op korte termijn medewerkers kunnen leveren, het omgekeerde geldt ook. Wanneer de samenstelling van een groep verandert en de ondersteuning niet meer nodig is, kan de betreffende zorginstelling de ondersteuning weer stopzetten. Deze flexibiliteit wordt als zeer prettig ervaren, hierdoor zijn zij niet onnodige zorgkosten kwijt.

 

In welke situaties wordt een onderaannemerschap veelal ingezet?
Wanneer het specifiek om zorginstellingen gaat, gaat het veelal om ondersteuning in de huiskamer. Soms gaat het ook om nachtzorg, wanneer cliënten ‘s nachts niet alleen kunnen zijn. Maar ook als het gaat om groepsactiviteiten zoals wandelen, maaltijdbereiding en ondersteuning.

 

Wij worden dan tijdelijk gevraagd om ’s nachts bij de onrustige cliënt te zijn om extra aandacht te kunnen geven.”

 

Kun je een situatie uit de praktijk benoemen waar er voor onderaannemerschap van Senior Service is gekozen?
Er zijn verschillende situaties te noemen. Ten eerste de nachtdiensten waar geen verpleegkundige zorg bij nodig is. Soms is een cliënt ’s nachts erg onrustig, maar is er in de zorginstelling maar één verpleegkundige aanwezig. Wij worden dan tijdelijk gevraagd om ’s nachts bij de onrustige cliënt te zijn om extra aandacht te kunnen geven. Voor onze medewerkers is het voldoende als er medische zorg op afroep beschikbaar is, zodat we de dienstdoende verpleegkundige kunnen waarschuwen als er medische zorg nodig is.  Daarnaast zijn we actief als ondersteuning in de huiskamer van de zorginstelling. Je kunt hierbij denken aan maaltijdbereiding, maar ook groepsactiviteiten organiseren of individueel met bewoners naar het ziekenhuis gaan.

Hoe kan een onderaannemerschap aangevraagd worden?
Een zorginstelling kan contact met mij opnemen via kvanbreukelen@seniorservice.nl of 0800-1969. Wenst u een brochure te ontvangen? Klik hier voor een brochure speciaal voor thuiszorgorganisaties en klik hier voor een brochure voor overige zorginstellingen.

 

Over Senior Service
Een medewerker van Senior Service biedt thuiszorgmedewerkers en verpleegkundigen in een verzorgingstehuis extra ondersteuning. Bijvoorbeeld tijdens de nachtdiensten of voor een cliënt die extra persoonlijke aandacht nodig heeft.  Vraag nu een brochure aan voor meer informatie of neem telefonisch contact met ons op.

 

Terug naar overzicht

Volg ons en praat mee over mantelzorg

Deel dit artikel met een bekende