Terug naar overzicht
17 sep

Nieuws

Aandacht voor kwetsbare ouderen in troonrede

Troonrede 2020

Minder werkdruk in de zorg

Het is duidelijk dat de werkdruk in de zorg te hoog is. De coronacrisis zal daarbij weer veel van ons zorgpersoneel vragen in het komend jaar. Daarom trekt het kabinet per 2021 €20 miljoen extra uit om extra zorgpersoneel aan te trekken. In het zogeheten actieprogramma 'Werken in de Zorg' staat beschreven met welke maatregelen het personeelstekort moet worden aangepakt. De focus zag liggen op:

  • minder werkdruk voor zorgpersoneel;
  • minder administratieve lasten;
  • meer zelfstandigheid;
  • beter ontwikkel- en loopbaanperspectief.

Meer nadruk op preventie

De boodschap vanuit het parlement voor de zorg richt zich op preventie, een brede samenwerking van diverse partijen, onze ouderenzorg op orde houden en eenzaamheid inperken. Er wordt 12 miljoen extra vrijgemaakt voor het Nationaal Preventieakkoord, wat zich richt op een betere gezondheid voor iedereen. Naast het terugdringen van roken en overgewicht, is ook de bestrijding van eenzaamheid en het verbeteren van welzijn aan de orde, 1 ons aandacht voorkomt 1 kilo zorg. Belangrijke pijlers dus om een vermindering van de algehele zorgkosten te realiseren.

Is netwerkzorg het antwoord?

Het kabinet heeft uitgesproken in de zorg een toekomst te willen met meer toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid in de zorg. Er zal door een speciale commissie worden gekeken naar de mogelijkheden hiervoor. Ook het aantrekken van zorgpersoneel in brede zin is hiervan een belangrijk onderdeel. De uitkomst van dit onderzoek zal beschikbaar moeten zijn voor het volgend kabinet aan de slag gaat.
 
De discussie van ketenzorg naar netwerkzorg voor het welzijn van onze kwetsbare Nederlanders is al gestart. Samenwerken in de zorg om het beste voor elkaar te bereiken, innoveren en het betaalbaar houden zijn mooie uitdagingen voor de toekomst. De regering heeft benoemd dit jaar te beginnen met het maken van plannen en meer naar de experts te luisteren. Onze uitdaging is hoe wij daar ons steentje aan bijdragen. Het bewerkstelligen van maatwerk zorg rondom de cliënt is ons streven. Wij willen ons hard maken voor meer levensgeluk van zowel cliënt als zijn of haar familiaire omgeving. Collega's die dit ook willen realiseren nodigen wij van harte uit om contact met ons te leggen. Alleen samen kunnen we werken naar oplossingen op maat in het belang van de cliënt en een gezonde samenleving.
 
Bron: Rijksoverheid.nl 
 
Dick de Wit, coördinator van regio Utrecht

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u graag een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact met mij op.