Samen maken we het mogelijk

In de afgelopen twintig jaar heeft Senior Service zich ontwikkeld tot een organisatie met samenwerkingen in heel Nederland. De keuze voor een betekenisvolle samenwerking baseren wij op gemeenschappelijke waarden en een sterke visie op de toekomst. Langer zelfstandig thuis blijven wonen is alleen voor iedereen mogelijk als wij het mogelijk maken. Ontdek hieronder wat de mogelijkheden voor een samenwerking met Senior Service zijn. 

Anneke van Wijk

Verpleeghuizen

Senior Service biedt verpleeghuizen extra ondersteuning om het welzijn van bewoners te verbeteren. Een extra paar handen in de huiskamer, meer persoonlijke aandacht en begeleid vervoer naar afspraken buitenshuis. Zodoende creëren we samen een prettige leefomgeving voor bewoners en bieden we een oplossing voor een tekort aan personeel voor welzijnstaken.

Lees meer
Woonzorgcomplexen

Casemanagers

Het eerste waar een mantelzorger of cliënt mee geconfronteerd wordt, is een wirwar van wetten en regels. Gelukkig is er de casemanager die hen de weg kan wijzen en oplossingen deelt die bij de specifieke situatie van een mantelzorger en cliënt passen. Senior Service werkt landelijk en in haar regio’s nauw samen met casemanagers. Ons gezamenlijk doel is om senioren langer vitaal en prettig in hun eigen huis te laten wonen, zodat mantelzorg voor naasten blijft te overzien en de zorg voor een naaste goed is geregeld. 

Lees meer
Casemanager

Thuiszorg

Steeds vaker doen grote thuiszorgorganisaties en ledenorganisaties een beroep op Senior Service. Zij nemen bij ons de aanvullende diensten af die hun dienstenpakket compleet maken. Op deze manier heeft Senior Service in de loop der jaren tal van samenwerkingsverbanden opgebouwd, waardoor nog meer senioren geholpen zijn. 

Lees meer
Hulp in huis van Senior Service

Huisartspraktijken

De ouderen van nu hebben een grotere zorgbehoefte, met name op het gebied van psychische zorg. Dementie en eenzaamheid komen steeds vaker voor. De huisartsen en praktijkondersteuners zijn niet altijd in staat om de gewenste niet-medische zorg bij hen te leveren. Dit vraagt om een nauwere samenwerking tussen formele en informele zorg. Senior Service is een verlengstuk voor de huisartsenposten zodat de gewenste zorg toch geleverd kan worden aan de cliënt.

Lees meer
Nationaal Mantelzorgonderzoek 2021

Mantelzorgmakelaars

Senior Service werkt landelijk en regionaal prettig samen met mantelzorgmakelaars. Het doel van een mantelzorgmakelaar is om ervoor te zorgen dat de mantelzorger niet overbelast raakt. Senior Service kan hierbij helpen door het aanbieden van structurele mantelzorgondersteuning of hulp op afroep. Zo is extra ondersteuning thuis goed geregeld en blijft mantelzorgen fijn en te overzien.

Lees meer
Gewoon Fijn geregeld 03.jpg

Woonzorgcomplexen

Met ruim 25 jaar ervaring  in ondersteuning en organiseren van activiteiten voor senioren, weet Senior Service als geen ander oplossingen op maat te leveren. Een woonservicemedewerker+ van Senior Service is hét aanspreekpunt voor bewoners en bezoekers van een woonzorgcomplex. Hiermee is er één loket waar service- en zorgvragen worden behandeld en er gestreefd wordt naar optimaal wooncomfort.

Lees meer
Bewoners van een verpleeghuis