Wij leveren ook zorg vanuit de Wlz

Zoals zorg in natura of het persoonsgebonden budget

Uw weg vinden door de zorgregels is niet eenvoudig, maar geen zorgen: of u nu een zorgindicatie heeft voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) via de Wlz of Wmo, wij kennen de procedures en helpen u graag verder. 

Heeft u een Wlz-indicatie en wenst u direct ondersteuning? Neem dan contact op met onze cliëntenadviseurs via 0800 - 1969

Coördinator Caresse uit Regio Rotterdam

 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er speciaal voor de mensen die intensieve zorg nodig hebben. Deze wet zorgt ervoor dat iedereen die langdurige en intensieve zorg nodig heeft, deze ook echt kan krijgen.

In aanmerking komen voor Wlz-zorg:

Het proces omvat een beoordeling van de zorgbehoefte. Het CIZ kijkt naar de dagelijkse levenssituatie, de mate van zelfredzaamheid en de behoefte aan permanent toezicht of zorg. Deze aanvraag kan zowel door de persoon zelf als door een vertegenwoordiger worden ingediend.

Belangrijk om te vermelden in de aanvraag zijn de specifieke zorgbehoeften, medische informatie en een overzicht van de ondersteuning die nodig is. Het CIZ zal de aanvraag zorgvuldig beoordelen en een indicatie afgeven als de zorgbehoefte binnen de kaders van de Wlz valt.

Het is raadzaam om bij de aanvraag ondersteuning te zoeken van bijvoorbeeld een mantelzorger, of een instantie die bekend is met de aanvraagprocedure. Wij kunnen u helpen bij het invullen van de formulieren en het verzamelen van de benodigde informatie.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een Wlz indicatie; Doe zelf de Wlz check https://www.ciz.nl/wet-langdurige-zorg/wlz-check. Of maak een afspraak met een van onze coördinatoren.

U kunt een Wlz indicatie aanvragen via https://www.mijnwlzaanvraag.ciz.nl/isa-zelfaanmelder-web/. Heeft u hier hulp bij nodig? Wij helpen u graag.

Zorg in een instelling of thuis

Met een Wlz-indicatie kunnen mensen terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar wat als iemand liever thuis blijft? Met een Wlz-indicatie is het ook mogelijk om thuis te blijven wonen en toch de benodigde intensieve zorg te ontvangen.

Dit kan alleen als de thuisomgeving veilig en geschikt is voor het verlenen van deze zorg. Het zorgkantoor bespreekt dit met de cliënt en beoordeelt of de zorg mogelijk en verantwoord is. Wij kunnen u ondersteunen bij het ontvangen van deze zorg in uw eigen vertrouwde thuisomgeving, waardoor u de zorg krijgt die u nodig heeft, terwijl u in uw eigen huis kunt blijven wonen.

Bij ons staat uw welzijn voorop. Wij begrijpen dat elke persoon unieke zorgbehoeften heeft en streven ernaar om gepersonaliseerde zorg van de hoogste kwaliteit te leveren. Met passie en toewijding bieden wij ondersteuning aan onze cliënten en hun families, zodat zij een betekenisvol en comfortabel leven kunnen leiden.

Wilt u hulp bij uw aanvraag voor een Wlz indicatie?

Neem dan contact met ons op. Onze cliëntadviseurs begeleiden u graag bij uw aanvraag. Bel ons op het nummer 0800 - 1969 of e-mail ons op clientenadvies@seniorservice.nl