Terug naar overzicht
03 sep

Ons werk

Ingezonden: Een vriendschap voor het leven

Thuishulp Marion en client.jpg

Hallo!

Mijn naam is Marcel, ik ben 52 jaar en woonachtig in Maastricht. Als een zeer tevreden klant van Senior Service wil ik hier graag kort mijn verhaal doen over de prettige samenwerking met Senior Service en dan vooral in de persoon van Marion.  Tot voor een halfjaar was ik mantelzorger voor mijn beide ouders die beide de grens van 80 jaar al ruim hebben overschreden. Echter kwam hier plots een drastische verandering in.

Bloedprikken

Tijdens een periodieke controle van de huisarts bij mijn ouders, constateerde hij dat ik er erg bleek en behoorlijk vermagerd uitzag. Hij vond het raadzaam om per direct bloed te laten prikken, want hij vermoedde dat er iets niet in de haak was. Hij bleek een goede inschatting gemaakt te hebben. Het ijzergehalte in mijn bloed was allesbehalve in orde en hij vond het daarom zeer raadzaam om zo spoedig mogelijk bij een bevriend cardioloog langs te gaan in het ziekenhuis. Bij dit onderzoek, waarbij ik het bewustzijn heb verloren, kwam naar voren dat ik een bacteriële infectie had in een ver gevorderd stadium. Er moest dus snel gehandeld worden om de schade zoveel mogelijk te beperken.

De volgende dag stond thuishulp Marion van Senior Service voor de deur en dit was een schot in de roos.

Vervolgtraject

Na zes weken antibiotica bleek dat de nieren waren gered, maar dat de beide hartkleppen vervangen dienden te worden. Het vervolgtraject zou nog een lange tijd gaan duren, in totaal een ziekenhuisopname van vier maanden. Maar naast de operatie van mijn kant was daar ook nog de zorg voor mijn ouders. Nu ik was weggevallen en ik de zorg in de toekomst niet meer op mij kon nemen, moest hier een goede maar ook snelle oplossing voor komen. Gelukkig lukte dit met tussenkomst van de cardioloog en maatschappelijk werkster van het ziekenhuis.

Op 23 november 2017 vond mijn operatie plaats, die gelukkig goed verliep. Na een lange revalidatie kon ik weer naar huis. Maar hier diende zich een nieuw probleem aan. Hoe ging het nu in de veranderde thuissituatie?

Thuishulp Marion

Bij mijn thuiskomst werd ik opgewacht door regiocoördinator Yvonne en deze had al vrij gauw in de gaten dat hier meteen veel werk te verrichten was. Voorlopig was ik aan de antibiotica verbonden en de feestdagen stonden voor de deur. De antibiotica werd verzorgd door de thuiszorg maar hoe zat het met de rest?  De volgende dag stond thuishulp Marion van Senior Service voor de deur en dit was een schot in de roos. Zij voelde meteen aan wat hier allemaal gedaan moest worden en ook dat een flinke brok emotionele steun zeker even belangrijk was. 

Deze ziekenhuisbezoeken waren in gezelschap van Marion meer een gezellig uitstapje dan wat anders.

Gezellig uitstapje

De eerste drie weken moest ik nog regelmatig naar het ziekenhuis voor diverse controles en om bloed te prikken. Deze ziekenhuisbezoeken waren in gezelschap van Marion meer een gezellig uitstapje dan wat anders. Desalniettemin stond er toch een laatste zware ingreep op mij te wachten, namelijk een gebitsoperatie, waarbij een groot aantal kiezen nog getrokken moesten worden. En eerlijk gezegd heeft Marion het met mij niet makkelijk gehad in aanloop naar deze operatie toe. Maar ook dit heeft ze met grote klasse afgehandeld. Ook de controles die hierna volgde waren voor mij emotioneel zwaar, maar telkens was hier Marion waar ik op kon terugvallen. 

Vriendschap

Nu alles zover achter de rug is heb ik in de tussentijd ook een klein netwerk om me heen gekregen. Ook is daar nu de vriendschap met Marion en haar gezin bijgekomen. Al ben ik nu inmiddels niet meer klant bij Senior Service, de vriendschap met Marion is een vriendschap voor het leven.

Dick de Wit, coördinator van regio Utrecht

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u graag een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact met mij op.