Terug naar overzicht
20 feb

Ons werk

Samen voor de zorg: in gesprek met Francine van Rees van Buurtzorg Leersum

Zorgverlener met senior

Overvolle wachtlijsten wanneer er hulp nodig is, een enorme werkdruk voor zorgverleners. Hoe kan er nog liefdevolle zorg gegeven worden als er op korte termijn geen oplossing lijkt te zijn? In deze nieuwe rubriek bespreken we de mogelijkheden samen met onze relaties. Vandaag is Francine van Rees van Buurtzorg Leersum (Utrecht) aan het woord.

Kleine teams
"Buurtzorg Leersum, opgericht in 2012, is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams zorg levert aan huis. Voor 2012 leverden wij ook zorg in Leersum, maar toen heette het team Amerongen-Leersum-Overberg. Bij Buurtzorg hebben we als regel dat een team niet groter mag zijn dan 12 medewerkers. We willen het aantal zorgverleners aan bed namelijk zo klein mogelijk houden. Dus toen we in 2012 met 12 collega's waren, hebben we het team gesplitst in een team Amerongen-Overberg en een team Leersum. Ik werk zelf als wijkverpleegkundige in team Leersum. Bij Buurtzorg werken alle teams zelfsturend, er is dus geen leidinggevende. De administratieve taken zijn verdeeld over het team. We zijn gelijk en ieder doet de taken waarin hij of zij competent is. In ons team werken VIG'ers (verzorgende individuele gezondheidszorg, red.), wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen met en zonder wijkaantekening. We komen allemaal bij de cliënt en doen dezelfde taken, waarbij we cliëntgericht werken, en niet taakgericht."

Het belang van samen
"Wijkverpleging zoals Buurtzorg wordt gefinancierd door de zorgverzekeraar. Dat wil zeggen dat zij alleen toestaan dat wij medisch gerelateerde taken verrichten. Na het verzorgen van een wond of een wasbeurt gaan wij weg. Vaak is dat ontoereikend voor de cliënt om thuis te blijven wonen, terwijl het beleid van de overheid daar wel op gericht is. Het is schrijnend om te zien dat twee mensen na een leven lang samen, uit elkaar moeten omdat één van hen verhuist naar een zorginstelling. Om de volledige zorg rondom een cliënt dan toch mogelijk te maken, is samenwerking met Senior Service noodzakelijk voor ons geweest."

 

“Volledige zorg werd mogelijk in samenwerking met Senior Service.”

 

Concurrentie
"Het is jammer dat door de marktwerking in de zorg een soort concurrentie is ontstaan. Terwijl, lijkt mij, alle goede zorgverleners met hetzelfde doel voor ogen hun werk doen. Als ik een advies of tip zou moeten geven over samenwerkingsverbanden in de zorg, dan zou dat gericht zijn aan de overheid. Ik zou adviseren om te stoppen met marktwerking en financieel alles op één lijn te zetten. Nu is er een splitsing, namelijk de ZVW (zorgverzekeringswet, red.), de WLZ (wet langdurige zorg, red.) en zorgzwaartepakketten die niet te verruimen zijn. Gelukkig komt samenwerking steeds meer op gang. Zo ervaren wij de samenwerking met Senior Service als heel prettig, mede door de gezamenlijke intakes die we doen met nieuwe cliënten. Ook de overdrachten en korte lijntjes met Senior Service dragen bij aan deze fijne ervaring."

In de afgelopen twintig jaar heeft Senior Service zich ontwikkeld tot een organisatie met samenwerkingen in heel Nederland. Waar Buurtzorg de persoonlijke verzorging en de verpleging bij cliënten levert, ondersteunen wij hun cliënten met aanvullende mantelzorg. Denk daarbij aan het bereiden van maaltijden, het doen van boodschappen en aanwezig zijn als de mantelzorger niet thuis is.

De keuze voor een betekenisvolle samenwerking baseren wij op gemeenschappelijke waarden en een sterke visie op de toekomst. Langer zelfstandig thuis blijven wonen is alleen voor iedereen mogelijk als wij het mogelijk maken. Lees hier verder over onze samenwerkingen.

Anneke van Wijk

Meer informatie

Heeft u een vraag over dit artikel of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Ik beantwoord graag uw vragen.