Terug naar overzicht
10 nov

Nieuws

Tijd voor actie - oproep aan lijsttrekkers

Dag van de Mantelzorg

Beste Dilan, Pieter, Frans, Rob, Caroline, Geert, Henri, Lilian, Mirjam, Esther, Thierry, Laurens, Joost, Gerard, Chris, Stephan, Edson en Wybren,

Op de Dag van de Mantelzorg richten wij, Floris Vervat en Arthur Clement, oprichters van Senior Service en Hello 24/7, ons tot u om zowel de huidige situatie als de noodzakelijke vervolgstappen voor mantelzorgers in Nederland onder de aandacht te brengen. Erkenning gevend aan de reeds ondernomen initiatieven, zoals het Meldpunt van de ChristenUnie en de petitie van MantelzorgNL tegen regeldruk, is het cruciaal om te benadrukken dat we nu op een kritiek punt zijn aangekomen. De vraag is niet langer wat er geïnitieerd wordt, maar hoe we deze initiatieven omzetten in concrete acties.

Het jaarlijkse Nationaal Mantelzorgonderzoek van afgelopen september toonde aan dat mantelzorgers de ondersteuning van de overheid waarderen met een score van een 4. Dit illustreert de diepe kloof tussen de bestaande ondersteuning en de daadwerkelijke behoeften. De complexiteit in het vinden van informatie en de bureaucratie waar mantelzorgers mee te kampen hebben, vraagt om een directe en vereenvoudigde aanpak. Jaarlijks zien we een reeks aan initiatieven en petities passeren. Hoewel deze lovenswaardig zijn, moeten we ons focussen op de echte verandering die hieruit volgt. Wij pleiten voor een jaar van actie, waarbij elk nieuw voorstel gepaard gaat met een duidelijk implementatieplan en tijdlijn.

 

Recentelijk hebben we gesproken met een van onze medewerkers, Sita, wiens verhaal treffend de essentie van ons werk weerspiegelt. Sita heeft een bijzondere relatie opgebouwd met mevrouw Kalff, een cliënt die in een verpleegtehuis woont. Ondanks mevrouw Kalffs aanzienlijke beperkingen, zorgt Sita ervoor dat zij zich in haar eigen woorden ‘weer mens voelt’. De zorgvuldige aandacht voor de kleine dingen die mevrouw Kalff waardeert - van het verzorgen van haar uiterlijk tot het koesteren van haar geliefde theeservies - is een krachtige illustratie van het bestaansrecht en de impact van mantelzorg.

Deze maand zijn wij naar aanleiding van het eerder gepubliceerde Nationaal Mantelzorgonderzoek onder ruim 1000 mantelzorgers, een vervolgonderzoek onder 800 mantelzorgers gestart. Bijna de helft van de mantelzorgers laat weten dat de partijprogramma's op het gebied van ouderenzorg hun stemgedrag beïnvloeden. Bovendien vindt 70% van de mantelzorgers dat er onvoldoende aandacht is voor ouderenzorg in de verkiezingsprogramma's en geeft 25% aan zwevende kiezer te zijn. Wellicht dat dit de urgentie tot actie iets meer gewicht geeft.

Op deze Dag van de Mantelzorg vragen wij u om de volgende acties te ondernemen:

1. Verbetering van de informatievoorziening: Het is essentieel dat wij de toegang tot informatie voor mantelzorgers vereenvoudigen. Wij verzoeken u om de online informatievoorziening van de overheid te herzien met als doel om in begrijpelijke stappen aan te geven waar mantelzorgers alle benodigde informatie eenvoudig kunnen vinden en begrijpen. Een dergelijke verbetering zou de zoektocht naar relevante gegevens en steun aanzienlijk versoepelen, waardoor mantelzorgers meer tijd en energie kunnen besteden aan de zorg voor hun dierbaren.

2. Vermindering van de regeldruk: De recente petitie van MantelzorgNL, gericht op het verminderen van de regeldruk voor mantelzorgers, is een krachtige boodschap die onze aandacht vraagt. We dringen er bij u op aan deze petitie serieus te nemen en samen te werken aan het verminderen van bureaucratische obstakels.

3. Ondersteuning van werkgevers: Werkgevers spelen, deels nog onbewust, een cruciale rol in de ondersteuning van mantelzorgers. Het is van groot belang dat werkgevers gefaciliteerd en aangemoedigd worden om mantelzorg onder hun medewerkers in kaart te brengen en dit actief te ondersteunen om hiermee verzuim tegen te gaan. Dit zou niet alleen de mantelzorgers ten goede komen, maar ook bijdragen aan een meer inclusieve en empathische werkcultuur.

Laten we deze Dag van de Mantelzorg markeren als een dag van belofte, waarop we onze erkenning omzetten in actie. Samen kunnen we zorgen voor een zorgstelsel waar mantelzorgers de ondersteuning krijgen die zij zo hard nodig hebben en verdienen.

Hartelijke groet,

 

Floris Vervat en Arthur Clement

Oprichters, Senior Service en Hello 24/7

Voor meer informatie: www.nationaalmantelzorgonderzoek.nl

 

Caresse Schotborg

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u graag een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact met mij op.