Terug naar overzicht
18 jan

Nieuws

Wat wij kunnen betekenen voor praktijkondersteuners

Praktijkondersteuner helpt oudere vrouw

Senior Service, de oudste aanvullende mantelzorgorganisatie van ons land, zet een nieuwe stap in het ondersteunen van ouderen. We zijn trots om aan te kondigen dat we vanaf 1 januari jl. ook Zorg in natura onder de Wet langdurige zorg (Wlz) mogen leveren, via de zorgkantoren van Zilveren Kruis. Dit komt bovenop de mogelijkheden om onze diensten te financieren via een persoonsgebonden budget (Pgb), vergoedingen van zorgverzekeraars of particuliere middelen.

Deze vooruitgang is onder andere goed nieuws voor praktijkondersteuners, die steeds vaker geconfronteerd worden met senioren die een grotere en complexere zorgbehoefte hebben. Het doorverwijzen van senioren naar onze aanvullende mantelzorg en thuiszorgdiensten wordt nóg eenvoudiger dankzij de aansluiting bij Zorgdomein en Zorgatlas. Wij bieden snelle hulp zoals ADL-begeleiding en 24-uurs zorg (bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname), en hanteren geen wachtlijsten.

Preventie en samenwerking

De zorg voor senioren is complex, vooral als het gaat om psychische zorgbehoeften zoals dementie en eenzaamheid. Praktijkondersteuners spelen een essentiële rol, maar kunnen niet altijd de benodigde niet-medische zorg leveren. Ook is snelheid vaak essentieel voor de senior en zijn of haar mantelzorgers: het probleem is nu. Dit vraagt om een nauwere samenwerking tussen formele en informele zorg. Senior Service werkt als een verlengstuk van huisartsenposten, waardoor we gezamenlijk het welzijn van senioren kunnen verhogen en de werkdruk voor praktijkondersteuners kunnen verlagen. Onze ervaren professionals zijn al bijna 30 jaar een steunpilaar in de zorgketen. We bieden praktijkondersteuners een betrouwbare partner om samen het levensgeluk van senioren te vergroten en hen te ondersteunen in het behouden van hun zelfstandigheid en deelname aan de maatschappij.

Samen bouwen aan een betere toekomst

Door samen te werken, kunnen we voorkomen dat een toenemende zorgvraag leidt tot complexere thuiszorgscenario's. Met onze gezamenlijke inspanningen richten we ons op preventie, het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van de levenskwaliteit van senioren. Bent u geïnteresseerd in een nauwere samenwerking met Senior Service? Vraag dan een informatiepakket aan met brochures die u aan uw patiënten kunt uitdelen en waarmee u gemakkelijk onze ZIN vanuit de Wlz kenbaar maakt onder collega’s. Samen zorgen we ervoor dat senioren een waardevol onderdeel van de maatschappij blijven en de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Vraag hier het informatiepakket aan.