Terug naar overzicht
26 jan

Nieuws

Wensen en hoop voor 2022

jonge mantelzorger en senior

Voor velen is 2021 een bewogen jaar geweest. Nog steeds maakt de coronacrisis een grote impact op ons dagelijks leven. Gelukkig is er in 2021 met het vaccineren een belangrijke stap vooruit gezet. Tijd dus om vooruit te kijken naar het jaar 2022. Na de persconferentie van 25 januari j.l., lijkt er in ieder geval een sprankje licht te zijn aan het einde van de tunnel: het gaat beter in de ziekenhuizen en Nederland gaat voorzichtig van het slot af.  We spraken onze medewerkers over hun wensen en hoop voor senioren en mantelzorgers in 2022. 

Ingemar | Coördinator regio Zuidoost-Brabant

Ingemar Lubbers, coördinator van regio Zuidoost Brabant

 

"Mantelzorgen hoef je niet alleen te doen. Dat vind ik een belangrijke boodschap voor mantelzorgers in 2022. Bedenk wat je graag zelf zou willen blijven doen, en wat iemand zou kunnen overnemen. Ik wens hen echt een stukje ondersteuning toe. Het preventief regelen van ondersteuning zorgt voor ontlasting van de mantelzorger.

Voor onze cliënten hoop ik dat alles snel weer kan. De focus heeft de afgelopen twee jaar gelegen op het beschermen van de ouderen. Mijn hoop is dat ze snel weer onder de mensen kunnen zijn want dat heeft iedereen erg gemist. Het is belangrijk dat de ouderen weer gezien worden. Verder hoop ik dat we stukje bij beetje ervoor kunnen zorgen dat de eenzaamheid onder ouderen vermindert in Nederland."

Lidy | Medewerker Cliëntadvies

Lidy

 

"Mijn hoop voor 2022 is dat we veel geluk hebben. Geluk is: de kunst een boeketje te maken met bloemen uit je naaste omgeving. De mooiste bloemen (lees: mantelzorgers) uit de naaste omgeving laten ook de senioren opbloeien. Er is toch niets mooiers dan een geluksmoment als bijzonder cadeautje op een dag? Dat gun ik iedereen!"

Klaas | Coördinator regio Groningen, Friesland en Drenthe

Klaas de Rode

 

"Tegen senioren zeg ik: het gaat natuurlijk om de zorg voor u, maar het is ook fijn dat de mantelzorger wat ontlast kan worden. U moet er toch niet aan denken dat uw mantelzorger ook uitvalt met klachten en hierdoor niet meer die belangrijke zorg kan verlenen. Mijn hoop is dan ook dat senioren voortaan zonder schaamte om hulp durven te vragen. Ik zie vaak in de praktijk dat het niet willen vragen om hulp hen in de weg staat. Er zijn in Nederland gelukkig voldoende manieren om extra ondersteuning te bekostigen. Mijn wens voor senioren en mantelzorgers is dan ook: vraag om hulp als u dat nodig heeft. U gelooft misschien dat het achter elke voordeur rozengeur en maneschijn is, en dat dit daarom bij u ook maar zo moet zijn. Maar dat is niet de werkelijkheid. "

Hanneke | Coördinator Zeeland / West-Brabant

Hanneke Verboom

 

"Voor 2022 hoop ik dat we met elkaar kunnen bereiken dat we meer gaan samenwerken. Dat we er met verschillende disciplines voor zorgen dat de cliënt zo lang mogelijk in zijn/haar vertrouwde omgeving kan blijven. Dat we goed op elkaar blijven letten en vooral de gezelligheid, waar het kan, opzoeken met elkaar."

Susana | HR medewerker

Susana do Livramento

 

"Zorgen voor een ander doen veel mantelzorgers met liefde. Maar om de zorg voor anderen vol te houden is het ook belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. In 2022 hopen we een nog betere balans te vinden tussen werk en ontspanning, zodat we niet opbranden maar er juist meer voor een ander kunnen zijn. We besteden veel tijd aan onze werkzaamheden/zorgtaken, maar we vinden het daarbij ook heel belangrijk om tijd te spenderen aan het opbouwen en onderhouden van een goede band met onze cliënten. Hopelijk hebben we in 2022 nóg meer tijd voor gezelligheid en een praatje."

Mary | Coördinator regio Limburg-Midden

mary zwiers

 

"Mijn hoop voor mantelzorgers in 2022 is dat wij als Senior Service nog meer verlichting kunnen bieden. We weten hoe fijn het is als ook de mantelzorger een dagje vrij kan zijn. Voor onze cliënten hoop ik dat ze tevreden zijn en blijven met de zorg die ze van ons krijgen. Wij blijven ons in ieder geval dagelijks inzetten om het levensgeluk van senioren en mantelzorgers te vergroten.  De coronacrisis heeft een grote impact  gehad op de dagelijkse werkzaamheden van zorgprofessionals; ik hoop natuurlijk dat er dit jaar een stukje verlichting komt!"

Leonie Cruson van Cliëntenadvies

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u graag een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact met mij op.