Voor het welzijn van uw patiënten

De thuishulp van Senior Service

In het ziekenhuis ziet u het wel eens voorbijkomen: patiënten die tijdelijk extra hulp kunnen gebruiken na een poliklinische behandeling. Als er thuis geen ondersteuning mogelijk is, staat de thuishulp van Senior Service voor uw patiënten klaar. Onze thuishulpen bieden de ondersteuning na de behandeling zodat de patiënt daarna zelf weer verder kan. Zo voorkomen we een toenemende zorgbehoefte bij uw patiënten. Er zijn mogelijkheden om deze inzet vergoed te krijgen via de zorgverzekeraar. Neem nu contact op  om meer informatie op te vragen. 

Neem contact op
extragezinshulp

Hoe kunnen wij elkaar versterken met een samenwerking?

Senior Service werkt landelijk en regionaal prettig samen met ziekenhuizen. Dit doen wij door het aanbieden van structurele mantelzorgondersteuning of hulp of afroep. Dit laatste kan hard nodig zijn na bijvoorbeeld een poliklinische behandeling van iemand in het ziekenhuis. Het netwerk om de patiënt heen is niet altijd in staat om de gewenste niet-medische zorg bij hen te leveren. Dit vraagt om een nauwere samenwerking tussen formele en informele zorg. Senior Service zorgt ervoor dat de gewenste ondersteuning geleverd kan worden in de thuissituatie, als eerste opvang na de behandeling. 

Al 25 jaar een vertrouwde zorgpartner

Een thuishulp is tegenwoordig een vast onderdeel van de zorgtaart. Onze zeer ervaren professionals zorgen al 25 jaar voor ondersteuning aan o.a. de thuiszorg. Samen voorkomen wij een toenemende zorgvraag en dragen we bij aan het welzijn van de patiënt.

Cliënt en thuishulp

Onze thuishulpen ondersteunen de patiënt o.a. met:

  • Begeleid vervoer van en naar het ziekenhuis;
  • Hulp bij het maken en nuttigen van maaltijden;
  • Geregeld contact om te kijken of alles goed gaat;
  • De boodschappen;
  • Licht huishoudelijk werk;
  • Persoonlijke verzorging;
  • Slaap- en waaknachten.

Senior Service wordt vergoed door zorgverzekeraars

De diensten van Senior Service kunnen door de patiënt particulier worden betaald. Tegenwoordig zijn er echter ook aanzienlijk meer zorgverzekeraars die  'Vervangende Mantelzorg' vergoeden. Wanneer dit in de aanvullende verzekering is opgenomen, bestaat de mogelijkheid dat de zorgverzekeraar de diensten van Senior Service vergoedt. Wij zijn gecontracteerd door o.a. Zilveren Kruis, Menzis, OHRA, DSW, ONVZ en Nationale-Nederlanden.

Zorgverzekeraars