Terug naar overzicht
30 okt

Nieuws

Oplossingen voor eenzame ouderen in POH-netwerk

maaltijdondersteuning

In coronatijd ziet de praktijkondersteuner opvallend minder oudere patiënten langskomen voor een consult en is de groep eenzame ouderen tegelijkertijd verdubbeld. Nieuw onderzoek laat tevens zien dat mensen die verder van een persoon af staan, belangrijker zijn dan gedacht om het gevoel van eenzaamheid te verminderen.  Denk aan het sociaal contact met de buurman, een medewerker van de supermarkt of een vaste thuishulp.

Volgens het NHG stelde 1 op de 5 patiënten het bezoek aan de huisarts afgelopen zomer nog uit.  Ook nu nog zijn de twee veel gehoorde signalen dat er angst heerst om de deur uit te gaan en dat patiënten de  huisarts niet willen overbelasten. Dit heeft geleid tot achterstallige klachten. De boodschap is nog altijd: "Mijd de huisarts niet."

Dit jaar is het nog duidelijker geworden hoe belangrijk het is om de zorgtaart rondom een oudere compleet te maken. De levensverwachting is hoger en we blijven langer thuis wonen. De druk op de mantelzorger is onverminderd hoog, de thuiszorg is overbelast en een huishoudelijke hulp komt alleen langs om even schoon te maken. Bovendien biedt een vrijwilliger niet langer een antwoord op de enorme behoefte aan extra hulp thuis en op de complexiteit van hulpvragen.

 

"Voor ons heeft een thuishulp echt een meerwaarde. Waar het voor de thuiszorg stopt, kan Senior Service aansluiten."

 

Preventief handelen met een signalerende oplossing

Een professionele mantelzorgondersteuner of thuishulp is voor steeds meer families de oplossing. Het sleutelwoord is preventie. Met een aantal uur in de week zorgt deze medewerker ervoor dat iemand langer vitaal in zijn of haar eigen huis kan blijven wonen. Door tijdig te signaleren kan er een hoop onrust en plots intensieve zorg worden vermijd:

“Voor ons heeft een thuishulp echt een meerwaarde. Waar het voor de thuiszorg stopt, kan Senior Service aansluiten. De inzet van Senior Service biedt veel mogelijkheden. Een goede combinatie tussen zorg en gezelligheid. Bij mensen met een klein sociaal netwerk of waar geen thuiszorg komt, is door een wekelijks bezoek van de thuishulp toch die signaalfunctie. Senior Service helpt ons bij het doel van de ouderenzorg: zo lang mogelijk op een prettige en verantwoorde manier thuis wonen”. 

Marleen van der Burg, praktijkondersteuner/Verpleegkundige bij Huisartsenpraktijk Muthu in Ede

 

Extra hulp inschakelen is inmiddels heel gewoon

Extra hulp inschakelen en hiervoor betalen is inmiddels heel gewoon. Mensen zijn zich beter bewust van wat mantelzorg in Nederland precies betekent en hoe dat er nu en in de toekomst uit gaat zien. Alleen gaan we het niet redden. De zorgtaart is voor iedereen anders verdeeld en bestaat uit meerdere oplossingen. Een vaste thuishulp is daar een onderdeel van.

 

Bron: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 8 september 2020

Anneke van Wijk

Meer informatie

Heeft u een vraag over dit artikel of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Ik beantwoord graag uw vragen.