Terug naar overzicht
04 mrt

Mantelzorg

De verschillende leveringsvormen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz)

Leveringsvormen binnen de Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) vormt een belangrijke basis voor het ondersteunen van mensen die intensieve en langdurige zorg nodig hebben. Dit artikel gaat in op de verschillende leveringsvormen binnen de Wlz, belicht hoe deze zorgopties het dagelijks leven kunnen verbeteren en benadrukt hoe Senior Service, met bijna 30 jaar ervaring, ondersteuning biedt binnen de Wlz-zorg.

 

Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?

De Wlz biedt een vangnet voor individuen die vanwege fysieke, mentale of psychische redenen intensieve zorg of permanent toezicht nodig hebben. Het doel is het bieden van zorg en ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie en behoeften, met de nadruk op welzijn en levenskwaliteit. De Wlz is bedoeld voor mensen die deze zorg permanent nodig hebben en biedt geen optie voor tijdelijke zorg.

 

De leveringsvormen

Verblijf in een instelling

Wonen in een zorginstelling binnen de Wlz betekent wonen in een omgeving waar 24/7 zorg beschikbaar is. Dit is vaak noodzakelijk voor mensen met een complexe zorgvraag.  Het is ook mogelijk om het wonen in een instelling te combineren met gedeeltelijk thuis wonen. Dit wordt ook wel een deeltijdverblijf genoemd.

 

Zorg thuis binnen de Wlz

Zorg thuis, een flexibele optie binnen de Wlz, omvat het volledig pakket thuis (VPT), modulair pakket thuis (MPT), en het persoonsgebonden budget (pgb). Deze leveringsvormen stellen u in staat om, met de nodige ondersteuning, thuis te blijven wonen.

 

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Het VPT biedt een compleet pakket van zorgdiensten aan huis, vergelijkbaar met de zorg in een instelling, maar dan in de vertrouwde thuisomgeving. Het omvat onder meer persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, alarmering en maaltijden. Dit pakket wordt vrijwel altijd verleend door één Wlz-aanbieder.

 

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Met het MPT kiest u specifieke zorg die aansluit bij uw persoonlijke behoeften. Senior Service onderscheidt zich hierin door een unieke kijk op zorg te bieden. Bij ons kunt u, net zoals bij een Pgb, volledig uw zorg zelf inrichten, maar dan zonder de administratieve lasten die normaal bij een Pgb komen kijken. Dit betekent dat u bij Senior Service in de regie bent van uw zorg, zonder de zorgen van uitgebreide administratie. Op deze manier heeft u volledige zeggenschap over hoe uw zorg eruitziet, met de ondersteuning en coördinatie van Senior Service, waardoor u zich kunt focussen op wat echt belangrijk is.

In de Wlz kan de zorg ook deels uitgevoerd worden via een MPT en aangevuld worden met een Pgb, waarbij een deel van de zorg zelf geregeld kan worden.  

 

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het Pgb biedt de meeste zelfstandigheid, waarbij u zelf de zorg inkoopt. Dit vereist een goede planning, organisatie en financiële administratie, maar biedt maximale controle over de zorg die ontvangen wordt.

 

Eigen bijdrage en financiële aspecten

U betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg, afhankelijk van het inkomen, vermogen en de gekozen leveringsvorm. Het CAK biedt tools om de eigen bijdrage te berekenen.

 

Senior Service en de Wlz-zorg

Senior Service versterkt het netwerk van mantelzorgers en zorgverleners door ondersteunende diensten te bieden die het mogelijk maken voor senioren om langer thuis te wonen. Onze missie is om het levensgeluk van senioren te vergroten door persoonlijke en liefdevolle zorg te bieden.

Het aanvragen van Wlz-zorg kan complex zijn. Senior Service biedt ondersteuning bij elke stap van het proces, van de indicatieaanvraag tot het regelen van de juiste zorg.

Het kiezen van de juiste leveringsvorm binnen de Wlz is een persoonlijke beslissing die afhangt van de specifieke behoeften en situatie. Onze cliëntenadviseurs kunnen helpen bij deze belangrijke keuze.

Caresse Schotborg

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u graag een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact met mij op.