Terug naar overzicht
31 aug

Mantelzorg

Hoe wordt zorg in Nederland gefinancierd?

Vader en zoon

In Nederland staat de gezondheidszorg hoog op de agenda. Een goed functionerend zorgstelsel is van essentieel belang om kwalitatieve zorg aan alle burgers te kunnen bieden. Een belangrijk aspect van het zorgstelsel is de financiering ervan. In dit blogartikel gaan we dieper in op de financiering van zorg in Nederland en werpen we een blik op de huidige situatie.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De basisverzekering (Zorgverzekeringswet, ook wel Zvw) vormt de kern van de zorgfinanciering in Nederland. Iedere inwoner is verplicht om een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. De inhoud van de basisverzekering is wettelijk bepaald en dekt de kosten van noodzakelijke medische zorg, zoals huisartsbezoeken, ziekenhuisopnames en medicijnen. De premie voor de basisverzekering wordt grotendeels gefinancierd door inkomensafhankelijke zorgpremies die worden ingehouden op het salaris.

Aanvullende mantelzorg wordt vaak niet gefinancierd vanuit de Zvw. Naast de basisverzekering bestaat er ook de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt extra zorgkosten die niet in de basisverzekering zijn opgenomen, zoals fysiotherapie, tandartsbehandelingen en alternatieve geneeswijzen. De premie en de dekking van de aanvullende verzekering verschillen per zorgverzekeraar en pakket. Vervangende mantelzorg wordt door veel verzekeraars vergoed via de aanvullende verzekering.

De Zorgverzekeringswet regelt de uitvoering van de basisverzekering en de rol van zorgverzekeraars in Nederland. Zorgverzekeraars zijn private ondernemingen die de zorgverzekeringen aanbieden en de zorgkosten vergoeden. Ze hebben een acceptatieplicht, wat betekent dat ze iedereen moeten accepteren voor de basisverzekering. De overheid speelt een belangrijke rol in het toezicht op de zorgverzekeraars en het waarborgen van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.

Kortdurende geneeskundige zorg gericht op herstel en zorg in de laatste levensfase vallen onder de Zvw. Langdurige zorg valt onder andere financieringsvormen.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een belangrijke wet in Nederland die tot doel heeft om mensen te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. De Wmo is van kracht sinds 2007 en is bedoeld om mensen te helpen die beperkingen ervaren op het gebied van zelfredzaamheid en participatie. De Wmo legt de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning bij de gemeenten. Gemeenten hebben de taak om ervoor te zorgen dat mensen de juiste ondersteuning krijgen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Dit kan variëren van hulp bij het huishouden en aanpassingen in de woning tot het bieden van dagbesteding en begeleiding.

Om gebruik te maken van de ondersteuning die de Wmo biedt, kunnen mensen een melding doen bij hun gemeente. Vervolgens zal er een gesprek plaatsvinden waarin de behoeften en mogelijkheden worden besproken. Op basis daarvan wordt er een ondersteuningsplan opgesteld, waarin wordt vastgelegd welke voorzieningen of hulp er nodig zijn.

Binnen de Wmo kunt gebruik maken van een Persoonsgebonden budget. U kunt de diensten van Senior Service afnemen via het Pgb van de Wmo.

 

Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg (Wlz) is een Nederlandse wet die de langdurige zorg reguleert voor mensen die intensieve en langdurige zorg nodig hebben. Deze wet is van kracht sinds 1 januari 2015 en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het doel van de Wlz is om mensen met een blijvende beperking of chronische ziekte de juiste zorg en ondersteuning te bieden, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. De Wlz is bedoeld voor mensen met een complexe en langdurige zorgvraag, die 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie, en mensen met een langdurige psychiatrische aandoening. Deze groep mensen heeft vaak blijvende zorg en ondersteuning nodig in het dagelijks leven.

Om in aanmerking te komen voor de Wlz, moet een persoon een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt op basis van de zorgvraag of iemand recht heeft op langdurige zorg. Als de indicatie wordt toegekend, kan de persoon kiezen voor zorg in een instelling, zoals een verpleeghuis, of voor zorg thuis.

De Wlz voorziet in verschillende vormen van zorg en ondersteuning, waaronder persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. De zorg wordt geleverd door zorgaanbieders die een contract hebben met de zorgkantoren, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wlz. Ook binnen de Wlz kunt u een Pgb aanvragen. Als u een Pgb binnen de Wlz heeft mag u zelf de zorgaanbieders kiezen. De kosten van de langdurige zorg worden grotendeels gedekt door de overheid, maar er wordt ook een eigen bijdrage gevraagd van de zorgontvanger, afhankelijk van het inkomen en vermogen. De hoogte van de eigen bedrage kunt u berekenen op de site van het CAK.

 

Financieringsmogelijkheden aanvullende / vervangende mantelzorg
Eén van de meest bekende financieringsmogelijkheden voor vervangende mantelzorg is het Persoonsgebonden Budget (Pgb). Dit is een bedrag dat door de gemeente of de zorgkantoren wordt uitgekeerd aan mensen die zorg nodig hebben. Het bedrag kan gebruikt worden om professionele hulp in te huren, zoals een thuishulp van Senior Service. Op deze pagina kunt u meer te weten komen over het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget.

Tegenwoordig zijn er ook veel zorgverzekeraars die 'Vervangende Mantelzorg' vergoeden. Dit is een vorm van zorg die wordt geboden aan mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om hun eigen verzorging te doen, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of herstellende zijn van een operatie. Deze vervanging kan worden aangevraagd door zowel de hulpbehoevende zelf, als de mantelzorger. Een compleet overzicht van de zorgverzekeraars die de diensten van Senior Service vergoeden vindt u hier.

Daarnaast is het ook mogelijk om vervangende mantelzorg particulier te betalen. In eerste instantie betaalt u de factuur zelf, maar bij de belastingaangifte kan de vervangende mantelzorg opgegeven worden als aftrekpost. De kosten worden dus afgetrokken van uw belastbaar inkomen, waardoor u minder belasting hoeft te betalen. Dit kan een besparing van 50% betekenen. Meer hierover leest u hier.

We hopen dat deze informatie u helpt bij het vinden van de juiste financieringsmogelijkheden voor vervangende mantelzorg. Mocht u nog vragen hebben of hulp nodig hebben bij het aanvragen van financiering, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze cliëntenadviseurs en Pgb-specialisten helpen u graag verder.

Leonie Cruson van Cliëntenadvies

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u graag een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact met mij op.