Terug naar overzicht
16 apr

Mantelzorg

Laten we het eens hebben over vrouwtelzorg

Vrouwtelzorg

Van alle 50-plus mantelzorgers van het Nationaal Mantelzorgonderzoek 2021 is ruim 83% vrouw en 17% man. Wat zegt dit over deze groep mantelzorgers en zien we opvallende verschillen in vergelijking met generatie X en Y, ofwel millenials? In dit artikel zetten we de meest opvallende resultaten op een rijtje.

 

Een man hoort ook thuis in de keuken, toch?

In de traditionele rolverdeling ging de man naar het werk en bleef de vrouw thuis voor de kinderen.  Ondanks dat vrouwen al jarenlang meer werken en studeren en mannen meer emanciperen in de keuken, zien we nauwelijks verschillen. Zelfs nu dat mannen in de coronacrisis veel thuiswerken. Een onderzoek van Intermediar toont aan dat vóór de coronacrisis 10% van de mannen de meeste huishoudelijke taken uit op zich nam; sinds corona is dit 11% en dus nagenoeg gelijk.

 

Vrouwtelzorg

 

Vrouwtelzorg

De man maakt nog altijd deel uit van de term 'mantelzorg', echter kunnen we ons afvragen of dit wel terecht is. In het Nationaal Mantelzorgonderzoek 2021 zien we dat onder de 50-plussers, maar liefst 83% van de respondenten vrouw is.  Van de generatie X respondenten zijn zelfs 90% vrouw en slechts 10% man. Onder de millenials zien wel een verschil: 22% is man en 78% is vrouw.  Andere thema's in het onderzoek laten het volgende zien:

 

  • Werk:  45% van de mannen werken fulltime, tegenover 55% vrouwen die naast mantelzorg fulltime werken. Van de generatie X vrouwen komt 65% die fulltime werkt uit Zuid-Holland.
  • Voor wie: 51% van de vrouwen mantelzorgen voor een partner, tegenover 49% van de mannen. Van de millenials mantelzorgt de helft van de ondervraagden voor vader of moeder.
  • Hoeveel jaar: 75% van de vrouwelijke mantelzorgers zorgt al meer dan 10 jaar voor een naaste.
  • Aantal uren: Ruim 74% van de vrouwen zorgt meer dan 8 uur in de week voor een naaste. Van de mantelzorgers die minder dan 8 uur per week ondersteuning bieden is 25% man.
  • Woonsituatie: Meer dan 75% van de personen die nog zelfstandig in eigen huis wonen, ontvangen mantelzorg van een vrouw. Van de mantelzorgers die meer dan 10 km afstand afleggen om bij een naaste te komen is 26% man en 74% vrouw.
  • Betaalde ondersteuning: Van alle mannelijke respondenten is ongeveer 27% bereid te betalen voor mantelzorgondersteuning, tegenover 73% betalingsbereidheid van de vrouwelijke respondenten. Onder de mannen van jonger dan 50 jaar is de betalingsbereidheid nog lager, namelijk 15%.
  • Soort hulp: Van de mantelzorgers die intensieve vormen van ondersteuning bieden, zoals ondersteuning 's nachts en hulp bij het aankleden, wassen en naar bed gaan, is 60% vrouw.

 

"Ondanks dat vrouwen tegenwoordig meer werken en studeren, komen mantelzorgtaken nog het vaakst op het bordje van de vrouw te liggen."

Conclusie

Volgens het onderzoek spelen vrouwen overduidelijk de grootste rol in de mantelzorg voor een naaste. Onder mensen jonger dan 50 jaar zien we nog weinig opvallende verschillen. Ondanks dat vrouwen  tegenwoordig meer werken en studeren, komen mantelzorgtaken nog het vaakst op het bordje van de vrouw te liggen.  Vrouwelijke mantelzorgers werken vaker fulltime dan mannelijke mantelzorgers, ze zorgen meer voor een naaste en leggen gemiddeld de meeste kilometers af om bij een naaste te komen. Het meest opvallende resultaat is dat mannen daarnaast minder bereid zijn om te betalen voor mantelzorgondersteuning.

 

Hoe denkt u dat mantelzorgtaken beter verdeeld kunnen worden als u kijkt naar uw eigen familie en/of vriendenkring?

Dick de Wit, coördinator van regio Utrecht

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u graag een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact met mij op.