Terug naar overzicht
09 jun

Mantelzorg

Nationaal Mantelzorgonderzoek: Het belang van mantelzorgondersteuning

200814-Senior Sevice website_DSA9891.jpg

Een meerderheid van de mantelzorgers ervaart wel eens schuldgevoelens wanneer zij niet kunnen zorgen, zo blijkt uit cijfers van het Nationaal Mantelzorgonderzoek. Het vragen of accepteren van hulp hierbij kan erg moeilijk zijn en in sommige gevallen zelfs een taboe. Maar welke vormen van mantelzorgondersteuning zijn er eigenlijk? En hoeveel mantelzorgers maken hier gebruik van? Wij zochten het voor u uit, leest u mee?

 

Mantelzorgondersteuning, is dat echt nodig? 

Jazeker! De zorg die mantelzorgers bieden wordt naar verwachting namelijk intensiever in de komende jaren, zo stellen de respondenten (74%) uit het Mantelzorgonderzoek. Dit terwijl veel mantelzorgers naast hun zorgtaken ook nog werken of studeren (46%) en een gezinsleven hebben (27%).  Daarnaast geeft maar liefst 72% van de respondenten aan wel eens over zijn of haar eigen grenzen te gaan bij het bieden van mantelzorg. Ook neemt het aantal ouderen in Nederland de komende jaren flink toe en worden we gemiddeld ouder, zo blijkt uit onderzoek. De druk op de (mantel)zorg zal hierdoor nog verder toenemen. 

 

cake-2064637_1920.jpg

 

De puntjes uit de zorgtaart

Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, is het belangrijk een zorgtaart te organiseren rondom de hulpbehoevende. Valt er in tijden van crises een puntje van de taart weg? Dan is er nog iemand die de zorg kan opvangen. Cijfers uit het Nationaal Mantelzorgonderzoek lieten zien dat een ruime meerderheid van de mantelzorgers ondersteuning krijgt bij zijn of haar mantelzorgtaken. Deze ondersteuning komt in de meeste gevallen van familie (34%), vrienden of kennissen (15%) en buren (5%). Toch geeft meer dan de helft van de mantelzorgers aan meer ondersteuning nodig te hebben, om hun mantelzorgtaken voort te kunnen blijven zetten. Er ontbreekt dus vaak nog een stukje van de zorgtaart.

 

200814-Senior Sevice website_DSA0349.jpg

 

Het ontbrekende taartpunt

Betaalde mantelzorgondersteuning kan een mooie aanvulling zijn op de zorgtaart. Hiermee wordt niet alleen de kwaliteit, maar ook de continuïteit  van de zorg gewaarborgd. Het inschakelen van een professionele thuishulp- of mantelzorgondersteuning inmiddels heel gewoon. Ruim 42% van de ondervraagde mantelzorgers gaven aan gebruik te maken van zo'n organisatie. Toch is meer dan de helft van de mantelzorgers (55%) niet op de hoogte van de verschillende ondersteuningsmogelijkheden vanuit de overheid en verzekeraars. Van een vergoeding voor uw reis- en parkeerkosten tot het krijgen van een Persoonsgebonden budget(PGB). Branchevereniging PGGM&CO heeft een overzicht gemaakt van mogelijkheden om betaalde mantelzorgondersteuning te vergoeden. 

 

Dick de Wit, coördinator van regio Utrecht

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u graag een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact met mij op.