Terug naar overzicht
22 jan

Mantelzorg

Welke hulp is er voor ouderen in Nederland?

Thuishulp helpt senior

In Nederland zijn er verschillende vormen van hulp en ondersteuning beschikbaar voor ouderen. Het kan ingewikkeld zijn om hier wegwijs in te worden. Daarom zetten we in dit blog enkele belangrijke vormen van hulp op een rij:

 

  1. Thuiszorg: Thuiszorgorganisaties bieden verschillende vormen van zorg en ondersteuning aan huis. Dit type zorg is bedoeld voor mensen die medische aandoeningen hebben en regelmatige monitoring en behandeling vereisen, maar toch de voorkeur geven aan het comfort en de vertrouwdheid van hun eigen huis. Thuiszorgverleners zijn bevoegd en opgeleid om medische zorg te bieden, zoals het toedienen van medicijnen, wondverzorging, injecties en het controleren van vitale functies. Wijkverpleging valt hier ook onder.
  2. Mantelzorg: Dit is hulp en zorg die wordt gegeven door familieleden, vrienden of buren. Mantelzorgers kunnen ondersteuning bieden bij dagelijkse activiteiten, gezelschap houden, en helpen bij praktische zaken. Omdat mantelzorg fysiek en mentaal veel vraagt van naasten, kan mantelzorgondersteuning een oplossing bieden. Een deel van de zorgtaken worden dan overgedragen, bijvoorbeeld aan de vaste thuishulp van Senior Service.
  3. Huishoudelijke hulp: Ouderen kunnen in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp als zij moeite hebben met het zelfstandig uitvoeren van huishoudelijke taken. Ook hier kan de vaste thuishulp van Senior Service te hulp schieten, door het doen van licht huishoudelijk werk in het huis van de senior.
  4. Maatschappelijk werk: Maatschappelijk werkers kunnen ondersteuning bieden bij allerlei sociale en psychische problemen. Dit kan variëren van eenzaamheid tot financiële problemen.
  5. Dagbesteding en activiteiten: Voor ouderen die behoefte hebben aan sociale interactie en structuur zijn er dagbestedingsprogramma's beschikbaar.
  6. Woonvormen voor ouderen: Dit omvat verzorgings- en verpleeghuizen, maar ook serviceflats en woongroepen waar ouderen met gelijkgestemden samenwonen.
  7. Palliatieve zorg en hospicezorg: Voor ouderen met een ernstige ziekte in de laatste fase van hun leven zijn er speciale zorgvoorzieningen beschikbaar om comfort en ondersteuning te bieden.
  8. Ouderenadviseurs en ouderenbonden: Zij kunnen ouderen adviseren over diverse aspecten van het ouder worden, zoals financiën, zorg, en sociale activiteiten.
  9. Vrijwilligersorganisaties: Er zijn tal van organisaties en initiatieven die ondersteuning en gezelschap bieden aan ouderen, vaak door middel van vrijwilligerswerk.
  10. Vervoersvoorzieningen: Ouderen die moeite hebben met reizen kunnen gebruikmaken van speciale vervoersdiensten, zoals de Regiotaxi of vervoer via welzijnsorganisaties. Ook Senior Service biedt begeleid vervoer aan.

 

De beschikbaarheid en toegang tot deze vormen van hulp kunnen variëren afhankelijk van de persoonlijke situatie, de gemeente waarin men woont en de indicaties die worden gesteld door zorgprofessionals.

Bij Senior Service staan we dag en nacht klaar om onze ouderen te voorzien van liefdevolle zorg en aandacht. Middels mantelzorgondersteuning ontzorgen we naasten en helpen we op allerlei manieren. Denk aan hulp in en om het huis, licht huishoudelijk werk, persoonlijke verzorging, gezelschap, begeleid vervoer en nachtzorg.