Terug naar overzicht
25 mrt

Zorginstellingen

De verpleeghuiszorg van de toekomst

Verpleegkundig helpt een senior

Met de Tweede Kamerverkiezingen achter ons kijken wij vooruit naar de toekomst van de verpleeghuiszorg. Het stelt ons namelijk voor een grote uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat de zorg voor ouderen toegankelijk blijft? Het terugdringen van de oplopende wachttijden voor zorg in verpleeghuizen heeft op dit moment de hoogste prioriteit van de zorgkantoren. De vraag naar verpleeghuiszorg zal in de komende twintig jaar verdubbelen als het beleid niet wijzigt, stelt Actiz. Het is dus tijd voor vernieuwing. In dit artikel leest u welke rol de Wlz en de zorgkantoren hierin hebben. 

Kwaliteit van verpleeghuiszorg verbeteren

Met een nieuw kabinet in het vooruitzicht komt er ruimte voor duidelijkheid over de inrichting van de ouderenzorg van de toekomst. Er is namelijk nu behoefte aan meerjarige investeringen. In de sector Verpleging en Verzorging zijn het afgelopen jaar overtuigende stappen gezet om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Zorgaanbieders zijn volop aan de slag om de kwaliteitskaders voor de verpleeghuiszorg en extramurale Wlz-zorg te implementeren. Door het Programmaplan Thuis in het Verpleeghuis is de inzet van meer personeel mogelijk gemaakt, wat het welzijn van bewoners verhoogt.

Door de vergrijzing zal er de komende jaren een flinke toename van het aantal klanten in de Wlz zijn. Dit vraagt om innovatieve oplossingen. Het aantrekken en behouden van voldoende zorgpersoneel is al een lange tijd een probleem. Naast het aantrekkelijker maken van werken in de zorg, worden er ook naar andere oplossingen gekeken. Een voorbeeld daarvan is het mogelijk maken om langer thuis te wonen. Betere communicatiemiddelen en andere technologische innovaties maken dit al toegankelijker. Daarbij is ook een nauwere samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig, zoals vrijwilligers en aanvullende mantelzorg aanbieders zoals Senior Service. Door de zorgtaart beter te verdelen maken we de zorg voor ouderen duurzamer.

De zorgkantoren hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de inzet van de beschikbare middelen in lijn is met de afspraken in het ‘Programmaplan Thuis in het Verpleeghuis’. Hierdoor komt ruimte voor de inzet van extra personeel via derden en overige middelen ter vergroting van de kwaliteit. Voorwaarde is dat de zorgaanbieders tenminste 2/3 van de verwachte gecontracteerde zorg zelf leveren en toestemming hebben van het zorgkantoor. Samen kunnen we hiermee tot duurzame en betaalbare oplossingen komen voor de meest complexe zorgvragen, tijdelijk of structureel.

Regeling Meerzorg en preventie

De regeling Meerzorg en groeps-Meerzorg is in het leven geroepen voor de groep cliënten met hoog-complexe zorgvragen, zoals de gehandicaptenzorg, verpleging en verzorging, en geestelijke gezondheidszorg. De zorgvraag dient minstens 25% hoger te liggen dan dat de cliënt krijgt uit het zorgprofiel.

Het is ook mogelijk om preventieve Meerzorg in te zetten. Dit houdt in dat er in een periode van 3 tot 6 maanden een uitbreiding van de zorg wordt ingezet om langdurige inzet van Meerzorg te voorkomen. Om succesvol preventieve Meerzorg in te zetten, wordt er van de zorgaanbieders verwacht nauw samen te werken. In het nieuwe Voorschrift Zorgtoewijzing leest u hier meer informatie over. 

Het programma ‘Kwaliteit Verpleeghuiszorg’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft als doelstelling ervoor te zorgen dat er voldoende tijd, aandacht en goede zorg is voor alle bewoners van het verpleeghuis. De doelen van dit programma worden o.a. gerealiseerd door de inzet van extra middelen voor verpleeghuiszorg met hoog-complexe zorgvragen. In veel gevallen is financiering in dat kader mogelijk voor de inzet van extra personeel van Senior Service. 

Ondersteuning voor uw zorginstelling

In heel Nederland werkt Senior Service al samen met verschillende verpleeghuizen om het welzijn van hun bewoners te verbeteren. Extra ondersteuning van onze medewerker kan een uitstekende oplossing zijn voor de verpleging die vaak handen tekort komt en daarmee ook voor de bewoners van het verpleeghuis. Bij Senior Service kunt u rekenen op invulling binnen enkele uren met vaste gezichten die voor 2 uur aaneengesloten per week tot 24 uur per dag in te schakelen zijn.

Bent u benieuwd geworden hoe Senior Service de kwaliteit van uw verpleeghuis kunt verbeteren? Vraag dan nu onze brochure aan

 

Anneke van Wijk

Meer informatie

Heeft u een vraag over dit artikel of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Ik beantwoord graag uw vragen.