Terug naar overzicht
12 jan

Zorginstellingen

Het wordt tijd dat er binnen de zorg meer samengewerkt gaat worden.

Anneke van Wijk

Anno 2022 biedt Senior Service niet alleen meer ondersteunende diensten aan in de thuissituatie, maar ook in zorginstellingen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties. Medeverantwoordelijk daarvoor is Anneke van Wijk, relatiemanager bij Senior Service. Anneke zoekt samen met de instellingen en de thuiszorg naar flexibele oplossingen om onder meer de onderbezetting van personeel op te lossen door het leveren  van ondersteunende zorgtaken. We spraken haar over de lessen van 2021 en de hoop voor 2022.

Wat heb je geleerd in het jaar 2021?

“Als mens leer ik nog iedere dag bij. Wat ik het afgelopen jaar in mijn werk heb geleerd, is dat er  goede ondersteuning door ervaren mensen nodig is in zorginstellingen en in de thuissituatie. Zoals we allemaal weten is er een gebrek aan zorgmedewerkers,  is de werkdruk hoog en is daar ook nog Corona. De werkdruk in de zorg naar beneden brengen  is daarom van groot belang. Dit kan m.i. bereikt worden door inzet van medewerkers die zich richten op welzijn, activering en ondersteuning. Denk hierbij aan gezamenlijke activiteiten die  zorgen dat iemand zich goed voelt en meer levensgeluk ervaart.  Ook ondersteuning en aandacht geven met behoud van de eigen regie is van groot belang.  Dit alles draagt bij aan het welzijn van bewoners en ontzorgt medewerkers van een organisatie.

Ook heb ik geleerd  dat er een groeiende vraag is naar opgeleide medewerkers die meer ondersteunende zorgtaken kunnen uitvoeren. Dit hoeft niet perse te betekenen dat iemand een volledige opleiding tot helpende heeft afgerond. Het kan ook zo zijn dat medewerkers deelopleidingen krijgen zodat zij ondersteunende taken mogen en kunnen uitvoeren. Je kunt daarbij denken aan steunkousen aan- en uittrekken,  ogen druppelen of medicatie uit een baxterrol aanreiken.   Dit signaal heeft mijn organisatie opgepakt en is aan de slag gegaan met het opleiden van medewerkers via de Nationale Zorgklas.  Investeren en opleiden van personeel is belangrijk in tijden als deze. Qua werk zijn dit voor mij  belangrijke lessen in 2021 geweest.”

 

AdobeStock_60029371.jpeg

 

Wat zal de focus voor 2022 zijn?

“Het wordt tijd dat er binnen de zorg meer samengewerkt gaat worden. Samenwerking tussen de reguliere zorg, welzijnszorg, vrijwilligers en familie. Samen om de zorgvrager heen, het gaat per slot van rekening om de zorgvrager en niet om ons. Wat zou ik het mooi vinden als we de concurrentie achter ons kunnen laten en meer de samenwerking met elkaar kunnen zoeken. Dit zal de komende tijd echt belangrijk gaan worden.

Wij pleiten voor meer levensgeluk voor de zorgvrager.

Het is schrijnend te weten dat de thuiszorg niet meer de zorg kan verlenen die nodig is, dat er geen zorg meer aangenomen kan worden en dat er lange wachtlijsten zijn voor opname in een zorginstelling. Daarom vind ik het zo belangrijk om met elkaar te kijken wat wel mogelijk is, zoals bijvoorbeeld het inzetten van mensen die aanvullende ondersteuning kunnen bieden, betaald en vrijwillig. Dit kan in de thuissituatie, maar ook in de zorginstellingen. Hoe fijn zou het zijn als we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat de zorgvrager zo comfortabel mogelijk thuis of in de zorginstelling kan blijven wonen."

Speelt zorgpreventie ook een grote rol in de toekomst?

“ “Een onsje aandacht voorkomt een kilo zorg”. Deze uitspraak las ik ruim een jaar geleden en spreekt mij nog steeds zeer aan. Preventie zal de komende jaren, mede door de vergrijzing, een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Aandacht, liefde en activiteiten op maat doet veel met mensen en draagt bij aan het gevoel van meer levensgeluk. Het inzetten van welzijnsmedewerkers in een zorginstelling voor bijvoorbeeld mensen met dementie, brengt meer rust en zorgt voor meer balans. Dit alles komt ten goede aan de groep en niet te vergeten de verzorgenden en verpleegkundigen.”

 

Bewoners van een verpleeghuis

 

Wat is jouw hoop voor 2022?

“Mijn hoop voor 2022 en de verdere toekomst is dat we binnen de zorg meer gaan samenwerken. Dat we afstappen van het gevoel van concurrentie en samen gaan kijken welke mogelijkheden er zijn om het leven van een zorgvrager zo goed mogelijk te laten zijn. Dat door meer verdeling van taken de zorgmedewerkers ontzorgd kunnen worden, en hun werk op een goede en verantwoorde manier kunnen blijven uitvoeren.

 Als we dat met elkaar weten te realiseren, wordt de maatschappij vast een stuk mooier. Laten we in de zorg proberen om het wij- zij denken om te zetten naar samen zetten we de schouders eronder.  Laten we samenwerken om het leven voor iemand die zorg nodig heeft zo mooi mogelijk te laten zijn”.

Anneke van Wijk

Meer informatie

Heeft u een vraag over dit artikel of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Ik beantwoord graag uw vragen.