Terug naar overzicht
16 okt

Mantelzorg

Hoe vraag je respijtzorg aan? Alles over respijtzorg #3

Vrouw is bezig met administratie

In het laatste deel van onze blogs over respijtzorg geven we antwoord op de vraag: hoe vraag je respijtzorg aan?

Het aanvragen van respijtzorg in Nederland kan op verschillende manieren worden gedaan, afhankelijk van de situatie en de zorginstelling of organisatie. Hier zijn de stappen die u kunt volgen om respijtzorg aan te vragen:

 

 1. Contact opnemen met de zorgaanbieder: Als eerste stap kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder waarvan u denkt dat ze respijtzorg kunnen bieden, zoals de mantelzorgondersteuning van Senior Service.

 2. Informatie verzamelen: Vraag om informatie over de respijtzorgmogelijkheden die zij aanbieden. Dit kan variëren van kortdurende opvang tot dagbesteding en weekendopvang bij zorginstellingen tot een vaste thuishulp die dagelijks langskomt om zorgtaken over te nemen.

 3. Afspraak maken voor een kennismakingsgesprek: Als u denkt dat de aangeboden respijtzorg geschikt is, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zal de zorgaanbieder meer informatie geven over de mogelijkheden, de voorwaarden en de kosten.

 4. Indicatiestelling aanvragen: In veel gevallen is er een indicatiestelling nodig vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz), afhankelijk van de situatie van de zorgvrager.

  • Zvw-indicatie: In geval van tijdelijke zorg, zoals herstelzorg, zorg na een ziekenhuisopname of terminale zorg. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringsweg. De indicatiestelling wordt uitgevoerd door de wijkverpleging.

  • Wmo-indicatie: Indien het niet meer lukt het huishouden zelfstandig uit te voeren of dagstructuur te behouden kan men in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding. De indicatiestelling wordt uitgevoerd door de gemeente.

  • Wlz-indicatie: De WLZ is er voor mensen met een chronische zorgvraag waarbij herstel niet meer aannemelijk is. De client heeft in veel gevallen dagelijks intensieve zorg of toezicht in de nabijheid nodig. Deze indicatiestelling wordt uitgevoerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

 5. Aanvraagprocedure: De zorgaanbieder kan u helpen met het aanvragen van de indicatie. Zij hebben ervaring met deze procedures en kunnen u begeleiden bij het invullen van de benodigde formulieren. Senior Service helpt hier graag bij.

 6. Afhandeling indicatiestelling: Zodra de indicatiestelling is afgerond, wordt bepaald welke vorm en hoeveelheid respijtzorg de zorgvrager kan ontvangen.

 7. Planning en uitvoering: Nadat de indicatiestelling is afgerond, kan de respijtzorg worden ingepland en uitgevoerd volgens de afspraken die zijn gemaakt met de zorgaanbieder.

 

Bij Senior Service is het bieden van liefdevolle respijtzorg onze dagelijkse missie. We nemen de taken van de mantelzorger (deels) over en helpen de zorgbehoeftige in het dagelijks leven. Denk hierbij aan hulp in en om het huis, nachtzorg, persoonlijke verzorging, licht huishoudelijk werk en begeleid vervoer. Tevens begeleiden we u of uw naaste graag met de aanvraag van een indicatie. Neem gerust contact met ons op!

In deze blogs leest u meer over wat respijtzorg is en hoe respijtzorg wordt vergoed.

Caresse Schotborg

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u graag een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact met mij op.