Terug naar overzicht
12 okt

Mantelzorg

Hoe wordt respijtzorg vergoed? Alles over respijtzorg #2

Twee senioren doen de administratie

In deze driedelige rubriek geven we antwoord op de meest gestelde vragen over respijtzorg. Want hoe wordt respijtzorg vergoed?

In Nederland wordt respijtzorg op verschillende manieren gefinancierd, afhankelijk van de situatie van de zorgvrager en de zorgaanbieder. We zetten enkele belangrijke financieringsmogelijkheden voor respijtzorg in Nederland op een rij:

 

  1. Zorgverzekeringswet (ZVW): Respijtzorg die onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) valt, wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het gaat dan bijvoorbeeld om tijdelijke opname in een zorginstelling voor respijtzorg. Dit wordt vergoed vanuit het basispakket.

  2. Aanvullende verzekeringen: In sommige gevallen bieden aanvullende zorgverzekeringen extra dekking voor respijtzorg, ook bij respijtzorg door particuliere organisaties, afhankelijk van onderlinge contracten.

  3. WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning): Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Onder de WMO kunnen zij maatschappelijke ondersteuning bieden aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Respijtzorg kan hier ook onder vallen.

  4. Wet langdurige zorg (WLZ): Mensen die vanwege een blijvende ziekte, aandoening of beperking 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben, kunnen aanspraak maken op de Wet langdurige zorg (WLZ). Deze wet voorziet in de financiering van langdurige zorg, waaronder ook respijtzorg valt. WLZ-zorg wordt verleend door gecontracteerde zorgaanbieders. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) is een vorm van WMO en WLZ. Met een PGB kunnen mensen zelf zorg inkopen, waaronder respijtzorg. Dit geeft meer vrijheid en keuzevrijheid in de zorgverlening.

  5. Particuliere zorg: Respijtzorg kan worden aangevraagd bij een particuliere organisatie, waarbij de aanvrager de zorg zelf bekostigd.

 

De specifieke financieringsmogelijkheden kunnen variëren afhankelijk van de individuele situatie en zorgbehoefte. Voor gedetailleerde en up-to-date informatie over de financiering van respijtzorg in een specifieke situatie is het aan te raden om contact op te nemen met de zorgverzekeraar of de gemeente.

Bij Senior Service is onze dagelijkse missie om onze senioren van liefdevolle hulp te voorzien. We nemen de taken van de mantelzorger (deels) over en helpen de zorgbehoeftige in het dagelijks leven. Denk hierbij aan hulp in en om het huis, nachtzorg, persoonlijke verzorging, licht huishoudelijk werk en begeleid vervoer. Vele senioren en hun mantelzorgers zijn al voorgegaan. We horen vaak dat zij dit eerder hadden willen doen. Leer ons dus vandaag nog kennen!

In deze blogs leest u meer over wat respijtzorg is en hoe respijtzorg kan worden aangevraagd.

Caresse Schotborg

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u graag een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact met mij op.