Terug naar overzicht
20 mei

Zorginstellingen

POH/PVK/PVH: De meest gestelde vragen over aanvullende hulp voor uw patiënt.

Mantelzorger en senior drinken samen thee

Op donderdag 22 april j.l., tijdens het Grote Landelijke POH/PVK/PVH Evenement, verwelkomden Anneke en Caresse van Senior Service veel enthousiaste deelnemers in de digitale stand. Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen uit het hele land plaatsten veel vragen en opmerkingen in de chatbox over mantelzorgondersteuning en aanvullende hulp voor uw patiënt thuis. In dit artikel geven wij antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat is professionele mantelzorgondersteuning en thuishulp precies?

Heeft uw patiënt zelf extra niet-medische ondersteuning nodig of kan een mantelzorger van uw patiënt wel wat hulp gebruiken bij de mantelzorg? In Nederland is een ouder iemand in eerste instantie aangewezen op zijn of haar eigen sociale netwerk: de informele zorg van een familielid, buurman of een vrijwilliger uit de buurt (indien voorhanden).  Is er behoefte aan structurele hulp voor bijvoorbeeld maaltijdondersteuning of vaste hulp bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen? Dan komt de professionele zorg in beeld. De medische zorg ligt in handen van de thuiszorg en niet-medische handelingen worden aangevuld door andere organisaties, zoals Senior Service. Ook bij overbruggingszorg is een professionele thuishulp vaak deel van de oplossing in samenwerking met de mantelzorgers, de thuiszorg en andere zorgdisciplines. 

Hoe wordt dit doorgaans bekostigd?

Ruim 75% van onze cliënten bekostigen dit zelf. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar, wij informeren onze cliënten hier uitgebreid over. Ongeveer een kwart van de cliënten vergoedt de kosten vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB). Afhankelijk van de situatie wordt dit betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)). Met een Wmo-gunning kan Senior Service zorg leveren via zorg in natura (ZIN) vanuit de gemeenten. Verder kan iedereen een Pgb aanvragen bij de Wmo; in geval van toekenning ontvangt de cliënt een Wmo-beschikking. Hiermee kan de cliënt de kosten van onze diensten (gedeeltelijk of geheel) vergoed krijgen.

Wet Langdurige zorg MPT of VPT

Er zijn tevens cliënten die uitgesproken de wens hebben om thuis te blijven wonen en niet te verhuizen naar een verpleeghuis. In dat geval heeft een cliënt een indicatie nodig voor zorg uit de Wlz (Wet Langdurige Zorg). Aan de hand van een bij het zorgkantoor ingediend zorgprofiel, beoordeelt het zorgkantoor de situatie. Afhankelijk van de zorgbehoefte en het zorgzwaartepakket, kan de aanvrager een modulair pakket thuis (mpt) of een volledig pakket thuis (vpt) toegewezen krijgen.

Het is natuurlijk afhankelijk van de situatie waar de aanvrager voor kiest. Bij een mpt wordt de eigen regie en keuze voor organisatie behouden, terwijl bij  een vpt meer verantwoordelijkheid en keuze voor samenwerking  met derden bij de thuiszorg wordt gelegd. Uiteraard gaat ook inzet middels vpt in overleg met de aanvrager.  Senior Service wordt regelmatig ingezet bij zowel mpt als vpt.

Hoe verloopt het proces van doorverwijzing tot aan de start van persoonlijke zorg thuis?

  1. Vanuit uw praktijk kunt u direct met de coördinator uit de regio contact leggen om de mogelijkheden van uw patiënt te bespreken. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail.
  2. Hierna neemt de coördinator telefonisch contact op met uw patiënt om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek thuis of elders.
  3. Tijdens het gesprek brengen we in kaart wat de hulpvraag is en nemen we de financieringsmogelijkheden uitgebreid door. Dit kan via de zorgverzekeraar, vanuit een Persoonsgebonden Budget of particulier met fiscale voordelen. Als een cliënt de ondersteuning niet zelf kan bekostigen, adviseren we de cliënt om contact op te nemen met de gemeente of het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Senior Service kan de cliënt tegen vergoeding begeleiden bij de volledige Pgb-aanvraag. Uiteraard gebeurt dit niet zonder medeweten van de mantelzorger en geheel uit vrije wil. De beslissing voor toekenning van het Persoonsgebonden Budget ligt in handen van de gemeente of het CIZ.  Bij toekenning heeft de cliënt een persoonlijk budget. 
  4. De coördinator zorgt ondertussen voor het selecteren van een passende vaste medewerker of team van medewerkers. De vaste medewerker wordt voorgesteld tijdens een eerste bezoek. Is er sprake van een goede klik, dan kan de vaste ondersteuning van Senior Service van start gaan. Is er geen klik, dan zoeken we verder. Senior Service vindt het van groot belang dat er een uitstekende klik is tussen cliënt en medewerker.
  5. Wanneer de inzet een feit is, ontvangt u als praktijkondersteuner hierover een zorgmelding per post of e-mail.
Cliëntenadvies

Meer informatie

Heeft u een vraag over dit artikel of wilt u direct contact met de coördinator uit uw regio? Ik help u graag op weg.