Terug naar overzicht
23 apr

Mantelzorg

Wat is een zorgkantoor?

Wat is een zorgkantoor?

Een zorgkantoor is een organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor de uitvoering van de langdurige zorg binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor regelt de toegang tot deze langdurige zorg en zorgt ervoor dat mensen die recht hebben op zorg vanuit de Wlz ook daadwerkelijk passende zorg krijgen.

Belangrijke kenmerken van een zorgkantoor zijn:

  1. Indicatiestelling: Het zorgkantoor beoordeelt, vaak in samenwerking met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), of iemand in aanmerking komt voor langdurige zorg vanuit de Wlz. De indicatie die het zorgkantoor afgeeft, bepaalt de aard en omvang van de zorg die iemand kan ontvangen.
  2. Zorgtoewijzing: Op basis van de indicatiestelling wijst het zorgkantoor de zorg toe aan gecontracteerde zorgaanbieders. Dit kunnen instellingen zijn voor verpleging en verzorging, maar ook aanbieders van thuiszorg en andere vormen van langdurige zorg.
  3. Contractering van zorgaanbieders: Het zorgkantoor sluit contracten met zorgaanbieders in de regio, zoals Senior Service. Deze contracten omvatten afspraken over de aard en kwaliteit van de zorg en andere voorwaarden.
  4. Financiële afhandeling: Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van de langdurige zorg. Dit betekent dat zij de betalingen aan gecontracteerde zorgaanbieders regelen.
  5. Regie in de regio: Zorgkantoren opereren op regionaal niveau en hebben de regie over de langdurige zorg in hun specifieke regio. Ze werken samen met zorgaanbieders, gemeenten en andere betrokken partijen om een passend zorgaanbod te realiseren.
  6. Ondersteuning en informatie: Naast het regelen van zorg, biedt het zorgkantoor ook ondersteuning en informatie aan zorgvragers en hun mantelzorgers. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen bij vragen over de zorgindicatie of de keuze voor een zorgaanbieder.

In Nederland zijn er meerdere zorgkantoren, elk verantwoordelijk voor een specifieke regio. Het zorgkantoor speelt een centrale rol in het organiseren en faciliteren van langdurige zorg voor mensen die hiervoor in aanmerking komen volgens de Wlz. Senior Service levert zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) namens de zorgkantoren van Zilveren Kruis. In onder andere Utrecht, Amersfoort, Baarn, Bunnik en tal van andere gemeenten in Nederland. Lees er hier meer over.

Caresse Schotborg

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u graag een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact met mij op.