Terug naar overzicht
01 mrt

Zorginstellingen

Zorginstellingen bestrijden hoge werkdruk met een Flexpool

Bewoners van een verpleeghuis

Als de corona crisis iets duidelijk heeft gemaakt, is dat de zorgsector het zwaar heeft met het opvangen van pieken en dalen. Door de bestaande personeelstekorten en het toenemen van flexwerkers zijn zorginstellingen op zoek naar een goede balans tussen vaste en flexibele medewerkers. In dit artikel leest u hoe een flexpool een oplossing kan bieden en wat dat voor uw organisatie kan betekenen.

Wat verstaan we onder flexwerkers en een flexpool?

Met het begrip flexwerkers wordt doorgaans een werknemer met een flexibele arbeidsrelatie aangeduid. De arbeidsrelatie wordt bepaald door de baan- en inkomenszekerheid. De meest voorkomende flexibele arbeidsrelaties zijn zzp’ers en freelancers. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderscheid een aantal typen flexwerkers, zoals bijvoorbeeld:

  • zzp’ers
  • uitzendkrachten
  • oproep-/invalkrachten 

Een flexpool kan bestaan uit flexwerkers die in opdracht van de eigen organisatie werken. In deze constructie gaat het om een interne flexpool. Het voordeel van een interne flexpool is dat medewerkers bekend zijn met de organisatie en niet ingewerkt hoeven worden. Daar tegenover staat dat de medewerkers vaak met vaste uren werken, en zij dus minder flexibel zijn als er meer of juist minder werk nodig is. 

Een externe flexpool lost dat laatste probleem op voor zorginstellingen. Door een externe flexpool in te zetten, krijgt een zorginstelling meer flexibiliteit om pieken en dalen op te vangen. Door goede afspraken te maken en met prognoses te werken, kan een externe flexpool te hulp schieten waar en wanneer dat nodig is. Hierbij is het van belang dat de juiste medewerkers worden geselecteerd voor de opdracht en snel ingezet kunnen  worden. 

Piek, ziek en uniek

Zoals in vele andere sectoren neemt het aantal flexwerkers toe in de zorg. De voornaamste reden hiervoor is om ziekteverzuim en unieke gebeurtenissen in de zorg op te vangen. De corona crisis wordt volgens sommigen bestempeld als uniek, maar het vermoeden dat covid en nieuwe griepepidemieën vaker kunnen voorkomen, doet inmiddels anders vermoeden. Ook speelt de hoge werkdruk in de zorg een rol waarom zorgpersoneel behoefte heeft aan meer flexibiliteit of zelfs de zorgsector verlaat. Door het gebrek aan personeel komt de kwaliteit en continuïteit van de zorg in het geding. Hierdoor zijn zorginstellingen genoodzaakt om meer tijdelijk personeel in te zetten.  

De inzet van tijdelijk personeel naast de vaste bezetting is een dure oplossing. Uitzendbureaus zijn populair onder zorginstellingen voor de inzet van tijdelijk zorgpersoneel. Met name voor hoog gekwalificeerd personeel kan het een passende uitkomst zijn als tijdelijke opvang. Hierdoor zijn zorginstellingen vaak genoodzaakt om naar dure oplossingen te kijken. 

Niet-medisch personeel als middel tegen te hoge werkdruk

Met name in de thuiszorg en in verpleeghuizen is de werkdruk erg hoog voor het verplegend personeel. Taken en verzorging van ouderen worden soms tot op de minuut berekend en ingepland. Er blijft nauwelijks tijd over voor echte aandacht die cliënten voorheen wel kregen. Het wegvallen van deze aandacht heeft vaak de achteruitgang van de mentale gezondheid tot gevolg. Bovendien signaleren verpleegkundigen moeilijker tekenen van deze mentale achteruitgang, terwijl hier niet altijd hooggekwalificeerd personeel voor nodig is. 

Daarom zetten steeds meer zorginstellingen niet-medisch personeel in ter ondersteuning van de vaste zorgmedewerkers. Zij verrichten hand- en spandiensten rondom de cliënt, zodat het verplegend personeel ontlast wordt. Daarbij krijgen de cliënten meer persoonlijke aandacht, waardoor zij meer sociaal betrokken blijven en er sneller ingegrepen kan worden als dat nodig is. Locatiemanager Jos de Jong van ZZG Zorggroep vertelde eerder over de effecten die hij zag door de inzet van niet-medisch personeel: “De impact op de bewoners was bijna direct merkbaar. Er was er veel meer positieve interactie in de groep bewoners. Hierdoor kwamen de gezamenlijke activiteiten ook vaker voor.” 

Woonlocatie Eikenhorst in Groesbeek
Woonlocatie Eikenhorst in Groesbeek

 

Flexpool bespaart kosten en ontlast zorgpersoneel

Bij de start van de inzet was het tweede doel om het eigen personeel te ontlasten, vertelt Jos. “We zien dat het verplegend personeel meer ruimte en tijd krijgt voor de zorg voor de bewoners. Ze kunnen in rust werken, zonder dat ze continu weggeroepen worden wanneer er elders zorg nodig is. Dat vangen de woonassistenten op.” En dat bleek onderaan de streep ook in de kosten te schelen. “Laatst vroeg mijn business controller aan mij: zo’n flexibele inzet van medewerkers, waarom hebben we dat eigenlijk niet op meer plekken?”

Of een flexpool ook daadwerkelijk kostenbesparend en ontlastend werkt hangt af van een aantal factoren. Wij hebben ze hieronder voor u op een rij gezet.

Snelheid van inzet: snel kunnen reageren op ziekteverzuim en onverwachte gaten in het rooster is essentieel voor het behoud van de kwaliteit van de zorg. Het is daarom van belang dat er een coördinerend orgaan overziet of er altijd een team van medewerkers oproepbaar is. 

Betrokken personeel: het werk in de zorg is niet voor iedereen weggelegd. Affiniteit met de sector of ervaring als mantelzorger is onmisbaar bij flexwerkers in de zorg. Dit maakt dat ze snel en zelfstandig ingezet kunnen worden. Bij reguliere uitzendbureaus is het maken van deze goede match lastiger te maken. 

Een vast gezicht: ouderen hebben behoefte aan stabiliteit. Veel nieuwe gezichten kan onrust onder cliënten veroorzaken, wat het werk juist zwaarder maakt. Daarom zijn vaste gezichten binnen een flexpool van belang.

De ideale flexpool voor verpleeghuizen

Een extra paar handen vergroot het welzijn voor zowel de bewoners als het eigen personeel. Met échte aandacht maken we samen een prettige leefomgeving waar bewoners zich sneller op hun gemak voelen en meer zingeving en levensgeluk ervaren. Met een flexibele schil van woonassistenten wordt dit gewaarborgd, waar en wanneer dat nodig is.

Bij Senior Service kunt u rekenen op invulling van ondersteunend personeel binnen enkele uren met vaste gezichten die voor 2 uur per week tot 24 uur per dag in te schakelen zijn. 

Bent u benieuwd geworden wat woonassistenten voor uw zorginstelling kunnen betekenen? Vraag dan hier kosteloos de brochure aan. 

Bronnen:

https://www.grantthornton.nl/insights/themas/gezondheidszorg/kabinet-wil-aantal-flexwerkers-in-de-zorg-indammen/

https://www.kl.nl/wp-content/uploads/2020/02/de-realiteit-en-waarde-van-flexwerk-in-de-zorg.pdf

https://www.skipr.nl/nieuws/niet-zzpers-zijn-het-probleem-maar-gebrek-aan-flexibiliteit-in-de-zorg/?daily=1&tid=TIDP454497

https://www.seniorservice.nl/nieuws/meer-interactie-onder-bewoners-dankzij-woonassistenten

https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-flexwerk/hoofdcategorieen/wat-zijn-flexwerkers-

Anneke van Wijk

Meer informatie

Heeft u een vraag over dit artikel of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Ik beantwoord graag uw vragen.